HIGHT PERFORMANCE LPG-NGV
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ประสิทธิภาพสูงสุด


   
   

EG BASICO

ชุด EG BASICO เป็นชุดคอนโทรลรุ่นเริ่มต้นใน  อนุกรม EG  CONTROLLER 
ซึ่งมีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้โปรแกรมที่มีฟังชั่นมาตรฐาน ,การปรับจูนที่ง่ายและมีความแม่นยำสูง

TECHNICAL SPECIFICATION

 • ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับแลมด้าเซนเซอร์ ของเครื่องยนต์
 • การติดตั้งไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายวัดรอบเครื่องยนต์
 • การติดตั้งไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายไฟ 12 v. (key on)
 • โปรแกรมมีการอัพเดทเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่อย่างอัตโนมัติ
 • มีฟังชั่นเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง
 • รองรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH  และ WIFI
 • มีฟังชั่นการปรับจูนอัตโนมัติจากสวิส์ทของระบบแก๊สโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อม
  ต่อคอมพิวเตอร์
 • มีฟังชั่นการปรับแต่งการจ่ายแก๊สโดยอัตโนมัติตลอดเวลาการใช้งาน
 • มีฟังชั่นการช่วยเหลือการปรับจูนแก๊ส
 • ระบบมีเสียงเตือนทันทีที่ระบบแก๊สตรวจพบข้อบกพร่อง
 • โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลและสร้างกราฟเปรียบเทียบตลอดเวลาที่ใช้งาน
   

EG AVANCE 32

เป็นกล่องควบคุมระบบแก๊สที่พร้อมด้วยอุปกรณ์หัวฉีดแก๊สและหม้อต้มแก๊สที่เป็นมาตรฐานทั่วไป
สำหรับชุดติดตั้งแก๊สมาตรฐาน แต่ทำงานภายใต้โปรแกรมการควบคุมที่ทันสมัย การรับและส่งข้อมูลตลอดจนการคำนวณเป็นไปอย่างรวดเร็วเพียงเสี้ยวของวินาที โดยขนาดของกล่องควบคุมมีขนาดเล็กง่ายต่อการติดตั้ง เชื่อมต่อด้วยปลั๊กกล่องคอนโทรลของ MOLEX ซึ่งเป็นปลั๊กคอนเนคเตอร์ที่ได้มาตรฐานยานยนต์

TECHNICAL SPECIFICATION

 • ออกแบบมาใช้กับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไม่เกินขนาด 4 สูบ
 • ระบบมีความสามารถเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ได้(ทั้งประเภท K –LINE และ ประเภท CAN)
  เพื่อทำการปรับแต่งแก๊สให้ถูกต้องตาม FUEL TRIM
 • มีฟังชั่นทดสอบกำลังงานเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์ใช้น้ำมัน และใช้แก๊ส 
  (โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือวัดภายนอก(Chassis Dynamometer) )
 • มีฟั่งชั่นการเพิ่มการฉีดน้ำมันระหว่างการใช้แก๊ส (Extra-Injection)
 • มีฟังชั่นการปรับจูนอัตโนมัติโดยการกดปุ่มจากสวิส์ทระบบแก๊สโดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • มีฟังชั่นช่วยเหลือการปรับจูนอย่างง่ายๆแบบ ขั้นตอน ต่อ ขั้นตอน(Step-By-Step)
 • ระบบได้รับการออกแบบให้สะดวกต่อการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและมีโปรแกรมรูปแบบใหม่สะดวกต่อการ
  ปรับจูนอัตโนมัติ  ,โปรแกรมออกแบบให้ตรวจจับสัญญานรอบเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ
  (อีกทั้งยังสามารถต่อสายสัญญานวัดรอบเครื่องยนต์จากสายสัญญานหัวฉีดน้ำมันได้โดยตรง)
 • มีฟังชั่นตรวจสอบและแสดงรูปแบบสัญญานการฉีดเชื้อเพลิงน้ำมัน
 • ระบบสามารถทำการกำหนดเวลาการตัดปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันได้ตามต้องการ
 • ปรับรูปแบบการคำนวณของฟังชั่นการปรับแต่งการฉีดเชื้อเพลิงแก๊สอัตโนมัติระหว่าง
  ทำงานใหม่ทั้งหมด ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
 • เปลี่ยนสวิส์ทแก๊สเป็นแบบใหม่โดยมีสัญญานเตือนภายใน และสามารถ 
  ปรับแต่งระดับไฟแสดงปริมาณแก๊สภายในถังโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถกำหนดให้ทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาด
  โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
   

EG AVANCE 48

กล่องคอนโทรลที่ ประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน BUFFERขนาดใหญ่ และการประมวลผลผ่านCPUความเร็วสูง (128Mhz)ซึ่งเป็นผลให้กล่องคอนโทรล สามารถเปิดฟังชั่นการทำงานได้หลายอย่างพร้อมๆกันซึ่
งทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิผลยอดเยี่ยม 

EG ADVANCE 48 เป็นกล่องคอนโทรลระบบแก๊สที่รวมกันระหว่างความง่ายเช่น EG BASICO แต่เพียบพร้อมและเต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ของโปรแกรมเพื่อเป็นตอบสนองให้กับยานยนต์รุ่นใหม่
บอร์ดคอนโทรลขนาด 48 พิน ถูกบรรจุภายในกล่องอลูมิเนียม พร้อมระบบวาว์ลระบายอากาศเพื่อป้องกันความชื้น

การรับประกัน    5 ปี
รองรับเครื่องยนต์      4 / 6 / 8    สูบ
ขนาดกล่อง              กว้าง / ยาว / หนา  124 / 150 / 38 มม.
วัสดุกล่อง                อลูมิเนียม

TECHNICAL SPECIFICATION

 • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาน  LAMDA เซนเซอร์ ได้  2 ตำแหน่ง
 • โปรแกรมมีการอัพเดทเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่อย่างอัตโนมัติ
 • มีฟังชั่นเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง
 • รองรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH  และ WIFI
 • มีฟังชั่นการปรับจูนอัตโนมัติจากสวิส์ทของระบบแก๊สโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • มีฟังชั่นการปรับแต่งการจ่ายแก๊สโดยอัตโนมัติตลอดเวลาการใช้งาน
 • มีฟังชั่นการช่วยเหลือการปรับจูนแก๊ส
 • ระบบมีเสียงเตือนทันทีที่ระบบแก๊สตรวจพบข้อบกพร่อง
 • โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลและสร้างกราฟเปรียบเทียบตลอดเวลาที่ใช้งาน
 • มีความสามารถระงับการใช้งานระบบแก๊ส ตามเงื่อนไขการกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน
 • ระบบสามารถทำการกำหนดเวลาการตัดปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันได้ตามต้องการ
 • มีฟังชั่นการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ(OUT PUT )ของเครื่องยนต์ระหว่างการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
 • มีฟังชั่นการกำหนดรูปแบบการฉีดเชื้อเพลิง( injection order)
 • มีฟังชั่นตรวจสอบสัญญานการทำงานของหัวฉีดน้ำมันและหัวฉีดแก๊ส
 • รองรับระบบเครื่องยนต์ที่มีฟังชั่น START AND STOP
 • รองรับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ VALVETRONIC
 •  เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถกำหนดให้ทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
 • ฟังชั่นการกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบเมื่อกดสวิส์ทแก๊ส
 • ฟังชั่นการกำหนดให้สตาร์ทแก๊สโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์
 • มีฟังชั่นอุ่นหัวฉีดแก๊ส
   

EG SUPERIOR

EG SUPERIOR คือ เทคโนโลยี่ ขั้นสุดยอดทั้งด้านอุปกรณ์ แก๊ส (หม้อต้มแก๊ส,หัวฉีดแก๊ส) การออกแบบบอร์ด ECU ประสิทธิภาพสูงทั้งขนาด BUFFER ข้อมูลขนาดใหญ่ ,CPU ความเร็วสูง ,มี  TAP (Timing Advance Processor)แบบ ON –BOARD รวมทั้งโปรแกรมควบคุมประสิทธิภาพสูงที่สุด ในอนุกรม EG CONTROLER ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ของทีมงานแผนก ค้นคว้า 
และวิจัยผลิตภัณฑ์  บริษัท ยุโรปแก๊ส จำกัด ประเทศ โปแลนด์

การรับประกัน        5 ปี
รองรับเครื่องยนต์           4 / 6 / 8    สูบ
ขนาดกล่อง                  กว้าง / ยาว / หนา  124 / 150 / 38 มม.
วัสดุกล่อง                     อลูมิเนียม

TECHNICAL SPECIFICATION

 • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาน  LAMDA เซนเซอร์ ได้  2 ตำแหน่ง
 • โปรแกรมมีการอัพเดทเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่อย่างอัตโนมัติ
 • มีฟังชั่นเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง
 • รองรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH  และ WIFI
 • มีฟังชั่นการปรับจูนอัตโนมัติจากสวิทท์ของระบบแก๊สโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • มีฟังชั่นการปรับแต่งการจ่ายแก๊สโดยอัตโนมัติตลอดเวลาการใช้งาน
 • มีฟังชั่นการช่วยเหลือการปรับจูน
 • ระบบมีเสียงเตือนทันทีที่ระบบแก๊สตรวจพบข้อบกพร่อง
 • โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลและสร้างกราฟเปรียบเทียบตลอดเวลาที่ใช้งาน
 • การติดตั้งไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายวัดรอบเครื่องยนต์
 • มีฟั่งชั่นการเพิ่มการจ่ายฉีดน้ำมันระหว่างการใช้แก๊ส (สามารถปรับแต่งการฉีดน้ำมันได้)
 • มีความสามารถระงับการใช้งานระบบแก๊ส ตามเงื่อนไขกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน
 • ระบบสามารถทำการกำหนดเวลาการตัดปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันได้ตามต้องการ
 • มีฟังชั่นการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ(OUT PUT )ของเครื่องยนต์ระหว่างการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
 • มีฟังชั่นการกำหนดรูปแบบการฉีดเชื้อเพลิง( injection order)
 • มีฟังชั่นตรวจสอบสัญญานการทำงานของหัวฉีดน้ำมันและหัวฉีดแก๊ส
 • รองรับระบบเครื่องยนต์ที่มีฟังชั่น START AND STOP
 • รองรับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ VALVETRONIC
 •  เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถกำหนดให้ทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
 •  เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาดได้โดยการกดปุ่มสวิส์ทแก๊ส
 • ฟังชั่นการกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบเมื่อกดสวิส์ทแก๊ส
 • ฟังชั่นการกำหนดให้สตาร์ทแก๊สโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์
 • มีฟังชั่นอุ่นหัวฉีดแก๊ส
 • มีระบบ TAP (Timing Advance Processor)เป็นมาตรฐานภายใน เพื่อรองรับการเลื่อนองศาการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิง LPG หรือ CNG        


44/74 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซ.ทุ่งมังกร 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร : 0-2884-1173, 0 2448-5123 Fax. 0-2448-5340 Mobile : 08-1831-4200, 08-1466-3180, 08-1278-5910 E-mail : bigas-thailand@hotmail.com