บริษัท ไบก๊าซ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ได้จดทะเบียนในนามบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานที่ตั้งแรกเริ่มทางบริษัทได้เปิดที่ทำการที่ถนนสิรินธร ( ใกล้ตั้งฮั้วเส็ง ธนบุรี ) ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ฝั่งสวนผัก
ซึ่งทางบริษัทได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทรถเช่า และบริษัทแท็กซี่
หลายบริษัท อาทิเช่น บริษัท โฮวา จำกัด, บริษัท ไทยเอซลิสซิ่ง จำกัด, บริษัท เบลล์ คาร์เร้นทัล แอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด, บริษัท ช.พัฒนา จำกัด ให้เป็นผู้ติดตั้งทั้ง NGV และ LPG ในรถบริษัท และรถเช่าทั้งหมด
ทีมผู้บริหารงานของบริษัท ไบก๊าซ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
นายสรฉัตร ยุทธวรวิทย์ ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลการติดตั้งของ บริษัท ไบก๊าซ ( ไทยแลนด์ ) จำกัดประวัติการทำงาน
เป็นผู้จัดการแผนกติดตั้งและซ่อมบำรุงแผนก NGV ( ติดตั้งก๊าซ NGV / LPG ) บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด และได้รับการส่งไปฝึกอบรมการติดตั้ง NGV/LPG ของ BRC ณ ที่ ประเทศอิตาลี มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับ อุปกรณ์ของ BRC


                               


ปัจจุบัน  บริษัท ไบก๊าซ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ Europegas
จาก ประเทศ โปร์แลนด์


 

44/74 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซ.ทุ่งมังกร 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร : 0-2884-1173, 0 2448-5123 Fax. 0-2448-5340 Mobile : 08-1831-4200, 08-1466-3180, 08-1278-5910 E-mail : bigas-thailand@hotmail.com