ราคาติดตั้งแก๊ส ระบบ LPG
 รายละเอียด
ราคาติดตั้ง
 1. ระบบหัวฉีด Europegas EG AVANCE 32
กรุณาสอบถาม
 2. ระบบหัวฉีด Europegas EG AVANCE 48 - 4
กรุณาสอบถาม
 3. ระบบหัวฉีด Europegas EG AVANCE 48 - 6
กรุณาสอบถาม
 4. ระบบหัวฉีด Europegas EG SUPPERIOR 48
กรุณาสอบถาม

 ราคาติดตั้งแก๊ส ระบบ NGV / CNG
 รายละเอียด
ราคาติดตั้ง
 1. ระบบหัวฉีด Europegas - NGV 4 สูบ ถัง 100 ลิตร
กรุณาสอบถาม
 2. ระบบดูด NGV 4 สูบ
กรุณาสอบถาม

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม 7 %
2. ราคานี้รวมค่าหนังสือรับรองจากวิศวกรแล้ว
3. ทำถังใต้ท้องเพิ่ม 3,500 ใส่ถังโดนัทกรุณาสอบถามราคา
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        


44/74 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซ.ทุ่งมังกร 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร : 0-2884-1173, 0 2448-5123 Fax. 0-2448-5340 Mobile : 08-1831-4200, 08-1466-3180, 08-1278-5910 E-mail : bigas-thailand@hotmail.com