บริษัท ไบก๊าซ (ไทยแลนด์) จำกัด


44/74 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซ.ทุ่งมังกร 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทร : 0-2884-1173, 0 2448-5123 Fax. 0-2448-5340

Mobile : 08-1831-4200, 08-1466-3180, 08-1278-5910

E-mail : bigas-thailand@hotmail.comคลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่

 

44/74 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซ.ทุ่งมังกร 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร : 0-2884-1173, 0 2448-5123 Fax. 0-2448-5340 Mobile : 08-1831-4200, 08-1466-3180, 08-1278-5910 E-mail : bigas-thailand@hotmail.com